REGULAMIN DO DN. 25.12.2014

Regulamin sklepu internetowego obowiązywał do 25.12.2014

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej pod adresem
galeria.sklep.pl

Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem galeria.sklep.pl jest:

 

Venus Galeria Grzegorz Wydro
Żeromskiego 24
57-300 Kłodzko

NIP: 883-104-24-88
Regon: 21061487

nr ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kłodzko pod numerem 8803/05

zwanym dalej Sprzedającym,

§ 2

Składanie zamówień i rejestracja Klienta

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem galeria.sklep.pl,  drogą telefoniczną na nr tel 500232882, oraz poprzez pocztę elektroniczną na e-mail:biuro@galeria.sklep.pl.
 
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Składając zamówienie, Klient składa ofertę kupna określonego towaru. Po złożeniu zamównienia sklep możliwie szybko wysyła email z potwierdzeniem zamówienia. Sprzedajacy nie jest zobligowany do wysyłki towaru dopóki nie potwierdzi złożonego zamówienia.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym galeria.sklep.pl.

6. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym galeria.sklep.pl.

7. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym Sprzedający może odstąpić od umowy, w takim przypadku poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

8. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem
zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego  z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

9. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego galeria.sklep.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

11. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy. Koszty dostawy są następujące:
     - wysyłka Pocztą Polską 8,30 - list polecony priorytet, 18 zł- zagraniczny list polecony priorytet
     - wysyłka Kurierem 14 zł,  18 zł - w przypadku pobrania
     - Kurier Zagraniczny  100 zł
     - wysyłka Paczkomatem 10 zł, 14 zł - w przypadku pobrania.
     - darmowa wysyłka przy zamówieniach powyzej 300 zł (wysyłka kurierem lub Pocztą Polską)

12. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej galeria.sklep.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

13. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

14. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

15. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

16. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego galeria.sklep.pl

17. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.

18. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.

19. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.

20. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.

21. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

22. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

23. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się    
 będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

 

 § 3

Płatność za złożone zamówienie

1. Zamawiający jest zobowiązany dokonać przelewu za zakupiony towar w ciągu 7 dni od daty zakupu. Nie opłacenie zamówienia w ciągu 7 dni będzie skutkowało jego anulowaniem.


 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego:

   VENUS GALERIA Grzegorz Wydro
   ul. Żeromskiego 24, 57- 300 Kłodzko

  
- e-przelewem (opcja realizowana przez przelewy24.pl, PayPal),

- szybkim przelewem (PayBayNet),

- gotówką za pobraniem ,

- gotówką w siedzibie firmy Sprzedającego.


2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym.

3. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

 

§ 4

Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu lub sposobu dostawy, czy też danych ujętych na fakturze VAT.

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia(jeszcze przed wysłaniem towarów), czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu.

3. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

4. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciagu 2-4 dni roboczych  następujących po dniu otrzymania wpłaty, a przy zamówieniach za pobraniem -  w ciągu 2-4 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez sklep,  chyba że sytuacja na to nie pozwala (np. urlop, brak w magazynie), o czym sklep poinformuje o tym na stronie , e-mailem lub telefonicznie. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

6. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

7. W razie uszkodzenia, czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.

8. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.

 

§ 5

Reklamacje

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego galeria.sklep.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar wraz (jeśli to możliwe) z dowodem zakupu.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego: Venus Galeria ul.Żeromskiego 24, 57-300 Kłodzko.

4. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.

5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

- naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,

- jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.

8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy i zwrot należności pieniężnych

 

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie galeria.sklep.pl bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia
otrzymania przesyłki. W takim przypadku Klient wypełnia oświadczenie o zwrocie towaru - do pobrania TUTAJ.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego lub na e-mail: biuro@galeria.sklep.pl.

4. Zwracany towar winien być zwrócony przez Sprzedajacego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru, i  wysłany wraz z wypełnionym oświadczeniem o zwrocie towaru oraz dowodem zakupu ( paragon, faktura lub potwierdzenie wykonania przelewu -jedno  dowolne) na adres Sprzedającego: Venus Galeria, ul.Żeromskiego 24, 57-300 Kłodzko.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

6. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub 
przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

8. Sprzedający oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 7

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem galeria.sklep.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 8

Dane osobowe i pliki "Cookies"

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

 

2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

 

3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

 

5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

 

6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.


7 .Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego. 

8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

9.Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny,  i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. 

10.Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

11.Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

 

§ 9

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem galeria.sklep.pl

2. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o  ile jest to konieczne w nagłych przypadkach (zmiany w prawie, z przyczyn technicznych). Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na stronie sklepu, jednakże dalsze korzystanie ze sklepu uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.
Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                         


       PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie wyroby prezentowane w sklepie Venus Galeria są własnością firmy Venus Galeria. Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia Venus Galeria jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

2. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści i zdjęć umieszczonych w sklepie Venus Galeria bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat (art. 115.1).